• Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi edin.

inkılap dersinden anlayan bakabilir mi?

Konuyu Okuyan Kişiler (0)

CaddeAktif

webmaster.tc
Katılım
25 Ağu 2012
Mesajlar
1,627
Beğeniler
0
Konum
İstanbul
#1
arkadaşlar yarın sınav var ve bu 3 sorudan 1 gararanti kesin çıkıyor bunlar hakkında bilgisi olan var mı acele? kitap da defterde bir şey yazmıyor
1).Yararlı ve zararlı cemiyetleri karşılaştır
2).1.dünya savaşının sonuçlarını Türk ve dünya tarihi açısından değerlendirin.
3). Wilson ilkelerini türk ve dünya tarihi açısından değerlendir.
 

inforesim

webmaster.tc
Katılım
4 Ağu 2012
Mesajlar
2,439
Beğeniler
0
#2
Ben anlarım, 1. soru hariç akşam geldiğimde cevaplarım :) (1. soru kitap da cemiyetler yazıyor. Bilmem ne cemiyeti padişahçı, Bilmem ne cemiyati ingilizlerle iş birliği vs. şeklinde).
 

BerkeTR

webmaster.tc
Katılım
23 Ağu 2012
Mesajlar
133
Beğeniler
0
#5
1).Yararlı ve zararlı cemiyetleri karşılaştır

Yararlı cemiyetler bulundukları toprakları zararlı cemiyetlere savundular, Zararlı cemiyler 2 ye ayrılır azınlıkların kurdukları ve türklerin kurdukları

Azınlıklar;

Orda yeni devletler kurmak istediler örn pontusrum cemiyeti trabzon da yeni bir devlet kurmak istedi

Türklerin kurduğu zararlı;

Bunlar osmanlı için müslüman,ingliz mandası yada amerikan mandası olmak istediler

2).1.dünya savaşının sonuçlarını Türk ve dünya tarihi açısından değerlendirin.

Sömürgecilik yıkıldı yerini daha kibar bir şekilde mandacılık dendi

ülkelerden alınan topraklara yeni ülkeler kuruldu polonya vs kuruldu

3). Wilson ilkelerini türk ve dünya tarihi açısından değerlendir.

Wilson ilkeleri hiçbir ülkeden tazminat alınmıycaz kimse toprak vermeyecek dendi ve azınlıkların oldğu yerler azınlıklara vericlicek dendi ancak almanya alsasloren i fransaya verdi ve baya tazminat ödedi,Osmanlı dan topak alındı ve ege kısmında çakma raporlarla yunanistana verildi
 
Katılım
20 Eyl 2012
Mesajlar
390
Beğeniler
0
#6
1. Sorunun Ayrıntılı Anlatımı
ZARARLI CEMİYETLER

I. Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetler

15. yüzyıldan beri Türk toplumu içinde hür ve rahat yaşamış azınlıklar (Ermeni ve Rum) 20. yüzyılda Türklerin içinde bulunduğu durumdan yararlanarak topraklarımızı parçalamak amacıyle cemiyetler kurmuşlardır,

1. Mavri Mira Cemiyeti:

+ İstanbul Fener-Rum Patriği tarafından kurulmuştur.

+ Mavri Mira büyük Yunanistan Krallığını kurmak istiyordu.

+ Ermeni patriği ile de ilişki halindeydi.

2. Pontus – Rum Cemiyeti:

+ Trabzon merkez olmak üzere Samsun’dan Batum’a kadar uza*nan alanda Pontus-Rum Devleti kurmayı amaçlamıştır.3. Etnik-i Eterya Cemiyeti:

+ 1814′te kurulan cemiyetin amacı Yunan ideallerini (Megalo İdea) gerçekleş*tirmek (1829′da Yunanistan’ın bağımsız olmasında etkili ol*du.)4. Taşnak ve Hınçak Cemiyetleri:

+ Mavri Mira ile işbirliği yapan bu Ermeni cemiyetlerinin amacı Doğu Anadolu’dan Adana’ya kadar uzanan bir Ermeni devlet kurmaktı.

+ Fransızlar tarafından desteklenmiştir.5. Kardos Cemiyeti:

+ Rumlar tarafından kurulan cemiyetin görünüşteki amacı Rum göçmenlerine yardımcı olmak.

+ Etnik-i Eterya’nın bir kolu olarak faaliyet göstermiştir. Doğu Karadeniz’e göçmen adı altında silahlı Pontus çeteleri gön*dermiştir.6. Mekabi ve Alyans-lsrailit Cemiyetleri: Yahudiler tara*fından ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla kurulmuştur.Diğerleri; Yunan Kızılhaç Cemiyeti (Rum), Rum Ermeni Bir*lik Komitesi, Zaven Efendi Derneği.II. MİLLİ VARLIĞA ZARARLI CEMİYETLER

Müslümanlar tarafından kurulan zararlı cemiyetlerdir. Kuru*luş amaçlan olumlu olmasına rağmen izledikleri metotlardan dolayı milli bağımsızlığa ters düşmüşlerdir.1. Hürriyet ve İtilaf Fırkası:

+ İttihat ve Terakki düşmanlığı ile ortaya atılmış, iç isyanlarda kışkırtıcı rol oynamış, müdafaai hukuk hareketlerini hedef al*mıştır.2. Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası:

+ Sadrazam Damat Ferit tarafından desteklenen cemiyeti vata*nın kurtuluşunun ancak padişah ve halifenin buyruklarına bağlı kalmakla gerçekleşebileceğini savunmuştur.3. Teali – İslam Cemiyeti:

+ İstanbul’da kurulmuştur. Temel dayanağı hilafettir. Kurtulu*şun Islamda olduğu savunmuştur.4. Kürt Teali Cemiyeti:

+ Wilson prensiplerinden güç alınarak İstanbul’da kurulmuştur. Doğu Anadolu’da bağımsız bir Kürdistan devleti kurmayı he*deflemiştir.5. Wilson Prensipleri Cemiyeti:

+ Bazı aydınlar tarafından desteklenen cemiyet, Osmanlı Devleti’nin varlığını koruyabilmesi için ABD’nin manda ve hima*yesine girmesi gerektiğini savunmuştur.6. İngiliz Muhipleri Cemiyeti:

+ İstanbul hükümetince desteklenen cemiyet, Osmanlı Devleti’nin varlığını koruyabilmesi için tek yolun İngilizlerin hima*yesine sığınmak olduğu tezini savunmuştur.YARARLI CEMİYETLER1. Trakya-Paşaeli Cemiyeti:

+ Kurulan ilk yararlı cemiyettir.

+ Trakya’nın Yunanlılar tarafından işgalini önlemek amacıyla kurulmuştur.

+ Osmanlı Devleti’nin dağılması durumunda bağımsız bir dev*let kurma kararı da alınmıştır.2. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (Redd-i İlhak):
+ Mondros’tan hemen sonra İzmir’de kuruldu.

+ Amacı İzmir ve çevresini Yunanistan’a katılmasını önlemektir.

+ Ancak İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalinin kesinleşmesi üzerine Redd-i İlhak Cemiyeti olarak çalışmalara devam

edildi.3. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti:

+ Merkezi İstanbul’dur.

+ Doğu Anadolu’da teşkilatlanarak faaliyet göstermiştir.

+ Amacı Doğu Anadolu’yu işgallerden koruyarak Ermeni devle*tinin kurulmasını önlemektir.

+ Erzurum kongresini bu cemiyet düzenlemiştir.4.Kilikyalılar Cemiyeti:

+ İstanbul’da kurulmuştur.

+ Amaç; Adana ve çevresini Fransız ve Ermeni işgalinden kur*tarmaktır.5. Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti:

+ Bu cemiyet, Trabzon ve çevresine yönelik Rum ve Ermeni id*dialarına karşı, Türk ve Müslüman halkın haklarını korumak amacıyla faaliyet göstermiştir.6. Milli Kongre Cemiyeti:

+ İstanbul’da kuruldu.

+ Cemiyetin amacı, Türklere karşı yapılan haksız ve yersiz propagandalara karşı çıkmak, basın ve yayın yolu ile Türk Milletinin haklı sesini dünyaya duyurmaktır.

-Kuvay-i Milliye tabirini kullanan ilk kuruluş Milli Kongre Ce*miyetidir.Yararlı Cemiyetlerin Özellikleri

=* Bölgesel cemiyetlerdir. Öncelikli amaçları ülkeyi korumak değil, kuruldukları bölgeyi korumaktır.

=> Genellikle basın-yayın yolu ile çalışmalarını sürdürmüş*lerdir.

=> Milliyetçilik düşüncesi etkilidir.

=> İstanbul’a bağlı veya karşı değillerdir.

=> Sivas Kongresiyle birleştirilmişlerdir.

İZMİR’İN İŞGALİ (15 MAYIS 1919)

+ Paris Konferansında belirtildiği gibi İzmir ve çevresi kendisi*ne verilen Yunanistan, 15 Mayıs günü İzmir’i işgal eder.

+ Yunanlılar işgalin haklı olduğu konusunda dünya kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlardı.

+ Batı Anadolu’nun tarihi ve kültürel açıdan Yunanlılara ait ol*duğu, bölgede Rumların çoğunlukla olduğu, Hristiyanlar’ın katledildiği iddia edilmekte, Osmanlı Devleti’nin güvenliği sağlayamadığı belirtilmektedir.

+ İzmir’in işgalinden sonra Yunanlıların halka zulmetmeye başlaması halkın uyanmasına sebep oldu.

-* Böylece Batı Anadolu’da ilk defa KUVAY-I MİLLİYE hareka*tı doğmuştur.AMİRAL BRİSTOL RAPORU (13 EKİM 1919)

+ Yunanlıların işgal gerekçelerinin doğruluğunu araştırmak üzere Amerikalı Bristol başkanlığında kurulan komisyon bölgeye gelerek incelemelerde bulunur ve rapor hazırlar.

+ Raporda Yunanlıların iddialarının gerçekçi olmadığı belirtmiştir.

+ Bu raporda Batı Anadolu’daki karışıklığın sorumluluğunun Yunanlılara ait olduğu ilk kez belirtilmiştir.

=> Böylece Türklerin haklı davası ilk kez uluslararası alan*da duyurulmuştur.KUVAY-I MİLLİYE HAREKETİ

+ Mondros’tan sonra vatanın dört yandan işgal edilmeye baş*laması üzerine işgal bölgesinde bulunan halkın kendiliğinden oluşturduğu direniş kuvvetleridir.

+ Türk Milleti’nin milli mücadele döneminde kendiliğinden silah*lanarak kurduğu bu kuvvetlere Kuvay-ı Milliye denir.

+ Bu birlikler bölgesel olarak ortaya çıkmış olup düzenli ve di*siplinli bir ordu durumunda değildir.

ð İlk silahlı direnme 19 Aralık 1918′de Dörtyol’da Fransızlara karış oldu. İlk Kuvay-i Milliye Hareketi ise Batı Anadolu’da İzmir’in işgalinden sonra Yunanlılara karşı başlatılmıştır.
 

BerkeTR

webmaster.tc
Katılım
23 Ağu 2012
Mesajlar
133
Beğeniler
0
#7
Inkilap dersi en çok sevdiğim dersti 90 dan aşağı notu yoktu öbür derslerde de 70 den fazla görmedim
 

CaddeAktif

webmaster.tc
Katılım
25 Ağu 2012
Mesajlar
1,627
Beğeniler
0
Konum
İstanbul
#8
hepinize teşekkürler sınavda hocanın dediği bu sorulardan sadece biri çıktı ama bana çıkmadı... Ama sınav süper geçti :)