• Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi edin.

PHP Bot Text Editör Sorunu

Konuyu Okuyan Kişiler (0)

Sananeyli

webmaster.tc
Katılım
6 Ağu 2012
Mesajlar
23
Beğeniler
0
#1
PHP ile bi kaç zamandır bot yapıyorum.Bugünlerde içeriği düzenlemek için tiny_mce text editör ekledim.Düzenlemeleri yapıyorum kaydet diyorum.Eklenen konuya bakınca benim yaptığım değişiklikleri almamış.Siteden gelen veriyi aynen alıyor.
Bot'un kaynak kodları
index.php
PHP:
<?php
include ('../../wp-config.php');
include ('fonksiyon.php');
header ('Location:../../wp-admin');
}else{
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</style>
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../tiny_mce/tiny_mce.js"></script>
<script type="text/javascript">
// O2k7 skin
	tinyMCE.init({
		// General options
		mode : "textareas",
		theme : "advanced",
		skin : "o2k7",
		plugins : "lists,pagebreak,style,layer,table,save,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,insertdatetime,preview,media,searchreplace,print,contextmenu,paste,directionality,fullscreen,noneditable,visualchars,nonbreaking,xhtmlxtras,template,inlinepopups,autosave",

		// Theme options
		theme_advanced_buttons1 : "save,newdocument,|,bold,italic,underline,strikethrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,styleselect,formatselect,fontselect,fontsizeselect",
		theme_advanced_buttons2 : "cut,copy,paste,pastetext,pasteword,|,search,replace,|,bullist,numlist,|,outdent,indent,blockquote,|,undo,redo,|,link,unlink,anchor,image,cleanup,help,code,|,insertdate,inserttime,preview,|,forecolor,backcolor",
		theme_advanced_buttons3 : "tablecontrols,|,hr,removeformat,visualaid,|,sub,sup,|,charmap,emotions,iespell,media,advhr,|,print,|,ltr,rtl,|,fullscreen",
		theme_advanced_buttons4 : "insertlayer,moveforward,movebackward,absolute,|,styleprops,|,cite,abbr,acronym,del,ins,attribs,|,visualchars,nonbreaking,template,pagebreak,restoredraft",
		theme_advanced_toolbar_location : "top",
		theme_advanced_toolbar_align : "left",
		theme_advanced_statusbar_location : "bottom",
		theme_advanced_resizing : true,

		// Example content CSS (should be your site CSS)
		content_css : "css/content.css",

		// Drop lists for link/image/media/template dialogs
		template_external_list_url : "lists/template_list.js",
		external_link_list_url : "lists/link_list.js",
		external_image_list_url : "lists/image_list.js",
		media_external_list_url : "lists/media_list.js",

		// Replace values for the template plugin
		template_replace_values : {
			username : "Some User",
			staffid : "991234"
		}
	});

</script>
</head>
<body>
<div align="center">
<table cellspacing="1" cellpadding="3" class="ust_tablo" align="center">
      <tr>
				<td style="width:100px;" class="ust">Resim</td>
        <td class="ust" style="width:30%;">Başlık</td>
        <td class="ust" style="width:50%;">Açıklama</td>
        <td class="ust" width="15%" align="center">Kaydet</td>
      </tr>
<?php
$site=myal('http://ilan.memurlar.net/');
$site=bol($site,'<div class="Box"><a class="Header">Son ilanlar</a>','<div class="Box"></div>');
$site=iconv ('windows-1254','UTF-8',$site);
preg_match_all ('@<a href="(.*?)">(.*?)</a>@',$site,$veri,PREG_SET_ORDER);

$s="0";
foreach ($veri as $link):
$s++;

$klink='ilan.memurlar.net'.$link[1];
$baslik=$link[2];
$baslik=str_replace('İlanı','',$baslik);
$baslik=trim($baslik).'ı 2013'; //başlık tamam
$veri=myal ($klink);
$veri=iconv ('windows-1254','UTF-8',$veri);
preg_match ('@<img align="left" alt="" src="(.*?)" />@',$veri,$resi);
$resim='http://ilan.memurlar.net'.$resi[1]; //resim tamam
$icerik=bol($veri,'<div class="NoPrint" style="clear: left; float: left; margin:10px 10px 10px 0; width: 300px;">','<p class="NoPrint">Bu ilan <span class="Number">');
$cikar=bol($icerik,'<div class="NoPrint">','</div>');
$icerik=str_replace ($cikar,'',$icerik); //reklamı 
$icerik=strip_only($icerik,'<div>');
?>
<script type="text/javascript">
              function gonder_<?php echo $s; ?>(){
                $('#sonuc_<?php echo $s; ?>').html('<img src="loader.gif" />');
                $.ajax({
                  type:'POST',
                  url:'kaydet.php',
                  data:$('#form_<?php echo $s; ?>').serialize(),
                  success:function(cevap){

                    $("#sonuc_<?php echo $s; ?>").html(cevap)

                  }

                })
                }
              </script>

<?php
if (strlen($baslik)>3) {

echo '<form action="javascript:;" id="form_'.$s.'" onSubmit="gonder_'.$s.'();"><div><tr id="tr_1">
     		<td><img width="100" height="100" src="'.$resim.'"><br />Resim Upload : <input type="checkbox" name="upload" value="evet" checked="checked" /><br/><select name="durum"><option value="publish">Yayınla</option><option value="draft">Taslak</option</select></td>
				<td>
					<b>Haber Başlık :</b><br /><input type="text" value="'.$baslik.'" name="isim" style="width:95%;" /><br />
					<b>Etiket Adı:</b><br/><input type="text" value="'.$ead.'" name="ead" style="width:95%" /><br/><br/>
					<b>Resim:</b><br /><input type="text" value="'.$resim.'" name="resim" style="width:95%;"/><br/><br/>
					
				</td>
        <td>
					<b>İçerik :</b><br /><textarea name="icerik" style="width:95%; margin-left:5px; height:107px; font:normal 11px tahoma;">'.$icerik.'</textarea><br /><br />
					
        </td>
        <td align="center"><input type="submit" name="kaydet" value="Kaydet" onclick="$(this).hide();" /><div id="sonuc_'.$s.'"></div></td>
			</tr></div></form>
			';

}
endforeach;
}
?>
</table>
	<br />
</div>
</body>
</html>
Kaydet.php
PHP:
<?php
header ("Content-type:text/html; Charset=UTF-8");
include ('../../wp-config.php');
include ('fonksiyon.php');
if (!(current_user_can('level_10'))) {
echo 'İyi bir çocuk olursan şirinleri bile görebilirsin';
}
else {
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>MY kaydet</title>
</head>

<body>
<?php
$baslik		=trim(strip_tags($_POST['isim']));
$ead		=trim(strip_tags($_POST['ead']));
$etiket		=$ead.' alımı,'.$ead.' alımları,'.$ead.' alımları 2013,'.$ead.' alım başvuruları,'.$ead.' alımı 2013 başvuru şartları';
$resim		=trim(strip_tags($_POST['resim']));
$icerik		=trim($_POST['icerik']);
$durum		=trim($_POST['durum']);

$kvarmi		=mysql_fetch_array(mysql_query('SELECT count(id) as toplam from wp_posts where (post_title="$baslik")'));
$konuvarmi	=$kvarmi['toplam'];
if ($konuvarmi < 1){
$resimad	=furl($baslik).'jpg';
resimcek ($resim,'../../wp-content/uploads',$resimad);
$resim   = 'http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/wp-content/uploads/'.$resimad;
	$mypost				 		= array ();
	$mypost ['post_title']		= $baslik;
	$mypost ['post_author']		= "1"; //admin için 1
	$mypost ['post_status']		= $durum;
	$mypost ['tags_input']		=$etiket;
	$mypost ['post_content']	=$icerik;
	$mypost ['post_category']	=array ('2311');
	$mypost_id					=wp_insert_post ($mypost);
	if ($mypost_id!=0) {
	echo '<span style="color:#AD1616; font-weight:bold">Başarıyla Eklendi</span>';
	}else { echo '<span style="color:#AD1616; font-weight:bold">Hata : Eklenirken bir sorun oluştu.</span>'.mysql_error();}
}else {echo '<span style="color:#AD1616; font-weight:bold">Hata : Sitede zaten var.</span>';}
}
?>
 

inforesim

webmaster.tc
Katılım
4 Ağu 2012
Mesajlar
2,439
Beğeniler
0
#2
PHP:
$icerik    =trim($_POST['icerik']);
Bununla değiştir

PHP:
$icerik    =trim(addslashes($_POST['icerik']));
 

Sananeyli

webmaster.tc
Katılım
6 Ağu 2012
Mesajlar
23
Beğeniler
0
#5
Bu da çözüm olmadı ama değişiklik yaptı.
aesi üzerinden başvuru yapabilirler. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) sonuçları geçer
bu şekilde devam eden yazıyı
%09%09%0A%09%09%3Cp%3E%3Ccenter%3E%0A%3Cp%3EBu+i%C5%9Fg%C3%BCc%C3%BC+istemi%2C+%3Cstrong%3E%C4%B0%C5%9EKUR%3C%2Fstrong%3E%5C%27un+%3Cstrong%3EBEYO%C4%9ELU+H%C4%B0ZMET+MERKEZ%C4%B0%3C%2Fstrong%3E+biriminden+ilan+edilmi%C5%9Ftir.%3C%2Fp%3E%0A66+NCI+MKNZ.+P.TUG.+%28BG%29+LJM.+SOS.+TES.+MD.%3Cbr%2F%3E%0ASon+Ba%C5%9Fvuru+Tarihi+%3A+11+Ocak+2013%3Cbr%3E%0AYay%C4%B1nlanma+Tarihi+%3A+02+Ocak+2013%3Cbr%2F%3E%0A%3C%2Fcenter%3E%0A%3Cp%3E%3Cb%3EGenel+%C5%9Eartlar+ve+Notlar%3C%2Fb%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ETalep+%C5%9Fartlar%C4%B1na+durumu+uyan+adaylar%2C+ilan%C4%B1n+yay%C4%B1nland%C4%B1%C4%9F%C4%B1+tarihten+itibaren+10+g%C3%BCn+i%C3%A7erisinde+%C4%B0l%2F%C5%9Eube+M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BCklerinden+veya+www.iskur.gov.tr+internet+adresi+üz...İKLER:+ADAYIN+KIZ+MESLEK+LİSESİ+ÇOCUK+GELİŞİM
bu biçime getirdi
 

Sananeyli

webmaster.tc
Katılım
6 Ağu 2012
Mesajlar
23
Beğeniler
0
#9
bunun alakası galiba botun veriyi gönderirken js kullanmasıyla ilgili başka bir botta editör sorunsuz çalışıyor.Popup şekilinde kaydet kısmını açınca sorunsuz şekilde kaydediyor