• Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi edin.

Sorun Çözüldü Modu Destek Siteleri İçin. (Topic Solved (2.0 X )

Konuyu Okuyan Kişiler (0)

Tevfik

webmaster.tc
Katılım
15 Ağu 2012
Mesajlar
1,393
Beğeniler
0
Konum
Yeni Mah.
#1
Mod Name:Topic Solved

Created By: [SiNaN]

Compatible With: 2.0 Beta 4, 2.0 RC1./index.php

bul.

Kod:
		'theme' => array('Themes.php', 'ThemesMain'),
değiştir.

Kod:
		'theme' => array('Themes.php', 'ThemesMain'),
		'topicsolved' => array('Subs-TopicSolved.php', 'TopicSolved'),

./Sources/Admin.php

bul.


Kod:
'modlog' => array($txt['moderation_log'], 'admin_forum', 'enabled' => in_array('ml', $context['admin_features'])),
değiştir.

Kod:
						'modlog' => array($txt['moderation_log'], 'admin_forum', 'enabled' => in_array('ml', $context['admin_features'])),
						'topicsolvedlog' => array($txt['topic_solved_log'], 'admin_forum', 'enabled' => in_array('ml', $context['admin_features'])),

bul.


Kod:
'modlog' => array('Modlog.php', 'ViewModlog'),
değiştir.


Kod:
'modlog' => array('Modlog.php', 'ViewModlog'),
		'topicsolvedlog' => array('Modlog.php', 'ViewModlog'),
bul.
Kod:
			'modlog' => array(
				'description' => $txt['moderation_log_desc'],
			),
değiştir.
Kod:
'modlog' => array(
				'description' => $txt['moderation_log_desc'],
			),
			'topicsolvedlog' => array(
				'description' => $txt['topic_solved_desc'],
			),


./Sources/Display.php
bul.


Kod:
$context['topic_first_message'] = $topicinfo['id_first_msg'];
değiştir.

Kod:
$context['topic_first_message'] = $topicinfo['id_first_msg'];
	$context['topic_solved'] = $topicinfo['is_solved'];
	$context['can_solve_topic'] =  (allowedTo('solve_topic_any') || (allowedTo('solve_topic_own') && $user_info['id'] == $topicinfo['id_member_started'])) && $board_info['topic_solved'];
bul.

Kod:
t.num_replies, t.num_views, t.locked, ms.subject, t.is_sticky
değiştir.

Kod:
t.num_replies, t.num_views, t.locked, ms.subject, t.is_sticky, t.is_solved

./Sources/Load.php
bul.

Kod:
b.override_theme, b.count_posts
değiştir.

Kod:
b.override_theme, b.count_posts, b.topic_solved
bul.

Kod:
'posts_count' => empty($row['count_posts']),

değiştir.

Kod:
'posts_count' => empty($row['count_posts']),
				'topic_solved' => $row['topic_solved'],

./Sources/ManageBoards.php
bul.


Kod:
$boardOptions['posts_count'] = isset($_POST['count']);
değiştir.

Kod:
$boardOptions['posts_count'] = isset($_POST['count']);
		$boardOptions['topic_solved'] = isset($_POST['topic_solved']);
bul.

Kod:
'count_posts' => 1,
değiştir.

Kod:
'count_posts' => 1,
			'topic_solved' => 0,

./Sources/ManagePermissions.php
bul.

Kod:
'remove_own',
		'view_attachments',
değiştir.

Kod:
'remove_own',
		'view_attachments',
		'solve_topic_own',
bul.

Kod:
'poll_add_any',
		'approve_posts',
değiştir.

Kod:
'poll_add_any',
		'approve_posts',
		'solve_topic_any',
bul.

Kod:
'send_topic' => array(false, 'topic', 'moderate'),
değiştir.

Kod:
'send_topic' => array(false, 'topic', 'moderate'),
			'solve_topic' => array(true, 'topic', 'moderate'),
./Sources/MessageIndex.php
bul.

Kod:
$context['can_restore'] = allowedTo('move_any') && !empty($modSettings['recycle_enable']) && $modSettings['recycle_board'] == $board;
değiştir.

Kod:
$context['can_restore'] = allowedTo('move_any') && !empty($modSettings['recycle_enable']) && $modSettings['recycle_board'] == $board;
		$context['can_solve'] = allowedTo('solve_topic_any') && !empty($board_info['topic_solved']);
bul.

Kod:
'approve' => $context['can_approve'] && $topic['unapproved_posts']
değiştir.
Kod:
				'approve' => $context['can_approve'] && $topic['unapproved_posts'],
				'solve' => (allowedTo('solve_topic_any') || ($started && allowedTo('solve_topic_own'))) && !empty($board_info['topic_solved'])

bul.

Kod:
$context['can_remove'] |= ($started && allowedTo('remove_own'));
değiştir.

Kod:
$context['can_remove'] |= ($started && allowedTo('remove_own'));
			$context['can_solve'] |= ($started && allowedTo('remove_own')) && !empty($board_info['topic_solved']);

bul.
Kod:
			'approve_posts' => allowedTo('approve_posts') ? array($board) : array(),
değiştir.

Kod:
'approve_posts' => allowedTo('approve_posts') ? array($board) : array(),
			'solve_any' => allowedTo('solve_topic_any') ? array($board) : array(),
			'solve_own' => allowedTo('solve_topic_own') ? array($board) : array(),

bul.

Kod:
'approve_posts' => boardsAllowedTo('approve_posts'),
değiştir.

Kod:
'approve_posts' => boardsAllowedTo('approve_posts'),
			'solve_any' => boardsAllowedTo('solve_topic_any'),
			'solve_own' => boardsAllowedTo('solve_topic_own'),
bul.

Kod:
$possibleActions[] = 'approve';
değiştir.

Kod:
$possibleActions[] = 'approve';
	if (!empty($boards_can['solve_any']) || !empty($boards_can['solve_own']))
		$possibleActions[] = 'solve';

bul.

Kod:
elseif ($_REQUEST['actions'][$row['id_topic']] == 'approve' && (!$row['unapproved_posts'] || (!in_array(0, $boards_can['approve_posts']) && !in_array($row['id_board'], $boards_can['approve_posts']))))
					unset($_REQUEST['actions'][$row['id_topic']]);
değiştir.

Kod:
elseif ($_REQUEST['actions'][$row['id_topic']] == 'approve' && (!$row['unapproved_posts'] || (!in_array(0, $boards_can['approve_posts']) && !in_array($row['id_board'], $boards_can['approve_posts']))))
					unset($_REQUEST['actions'][$row['id_topic']]);
				elseif ($_REQUEST['actions'][$row['id_topic']] == 'solve' && !in_array(0, $boards_can['solve_any']) && !in_array($row['id_board'], $boards_can['solve_any']) && ($row['id_member_started'] != $user_info['id'] || (!in_array(0, $boards_can['solve_own']) && !in_array($row['id_board'], $boards_can['solve_own']))))
					unset($_REQUEST['actions'][$row['id_topic']]);
bul.

Kod:
$approveCache = array();
değiştir.

Kod:
$approveCache = array();
	$solveCache = array();

bul.

Kod:
$approveCache[] = $topic;
değiştir.

Kod:
$approveCache[] = $topic;
		elseif ($action == 'solve')
			$solveCache[] = $topic;
bul.

Kod:
foreach ($moveCache as $topic)
değiştir.

Kod:
if (!empty($solveCache))
	{
		$solvePosts = array();
		$solveStatus = array();

		$result = $smcFunc['db_query']('', '
			SELECT t.id_topic, t.id_board, t.id_first_msg, t.is_solved, b.topic_solved
			FROM {db_prefix}topics AS t
				LEFT JOIN {db_prefix}boards AS b ON (b.id_board = t.id_board)
			WHERE t.id_topic IN ({array_int:solve_topic_ids})
				AND b.topic_solved = {int:topic_solved}' . (!empty($board) && !allowedTo('solve_topic_any') ? '
				AND t.id_member_started = {int:current_member}' : '') . '
			LIMIT ' . count($solveCache),
			array(
				'current_member' => $user_info['id'],
				'solve_topic_ids' => $solveCache,
				'topic_solved' => 1,
			)
		);
		$solveCache = array();
		$solveCacheBoards = array();
		while ($row = $smcFunc['db_fetch_assoc']($result))
		{
			$solveCache[] = $row['id_topic'];
			$solvePosts[] = $row['id_first_msg'];
			$solveStatus[$row['id_topic']] = empty($row['is_solved']);
			$solveCacheBoards[$row['id_topic']] = $row['id_board'];
		}
		$smcFunc['db_free_result']($result);

		if (!empty($solveCache))
		{
			$smcFunc['db_query']('', '
				UPDATE {db_prefix}topics
				SET is_solved = CASE WHEN is_solved = {int:is_solved} THEN 0 ELSE 1 END
				WHERE id_topic IN ({array_int:solve_topic_ids})',
				array(
					'solve_topic_ids' => $solveCache,
					'is_solved' => 1,
				)
			);

			$smcFunc['db_query']('', '
				UPDATE {db_prefix}messages
				SET icon = CASE WHEN icon = {string:topic_solved} THEN {string:normal} ELSE {string:topic_solved} END
				WHERE id_msg IN ({array_int:solve_post_ids})',
				array(
					'solve_post_ids' => $solvePosts,
					'topic_solved' => 'topicsolved',
					'normal' => 'xx',
				)
			);
		}
	}

	foreach ($moveCache as $topic)
bul.

Kod:
foreach ($stickyCache as $topic)
	{
		logAction('sticky', array('topic' => $topic, 'board' => $stickyCacheBoards[$topic]));
		sendNotifications($topic, 'sticky');
	}
değiştir.

Kod:
foreach ($stickyCache as $topic)
	{
		logAction('sticky', array('topic' => $topic, 'board' => $stickyCacheBoards[$topic]));
		sendNotifications($topic, 'sticky');
	}
	foreach ($solveCache as $topic)
		logAction($solveStatus[$topic] ? 'solve' : 'not_solve', array('topic' => $topic, 'board' => $solveCacheBoards[$topic]), 'topic_solved');

./Sources/ModerationCenter.php


bul.

Kod:
'modlog' => array(
					'enabled' => !empty($modSettings['modlog_enabled']),
					'label' => $txt['modlog_view'],
					'file' => 'Modlog.php',
					'function' => 'ViewModlog',
				),

değiştir.

Kod:
				'modlog' => array(
					'enabled' => !empty($modSettings['modlog_enabled']),
					'label' => $txt['modlog_view'],
					'file' => 'Modlog.php',
					'function' => 'ViewModlog',
				),
				'topicsolvedlog' => array(
					'enabled' => !empty($modSettings['modlog_enabled']),
					'label' => $txt['topic_solved_log'],
					'file' => 'Modlog.php',
					'function' => 'ViewModlog',
				),
./Sources/Modlog.php

bul.


Kod:
$context['log_type'] = isset($_REQUEST['sa']) && $_REQUEST['sa'] == 'adminlog' ? 3 : 1;
değiştir.

Kod:
$context['log_type'] = isset($_REQUEST['sa']) && $_REQUEST['sa'] == 'adminlog' ? 3 : ((isset($_REQUEST['area']) && $_REQUEST['area'] == 'topicsolvedlog') || (isset($_REQUEST['sa']) && $_REQUEST['sa'] == 'topicsolvedlog') || (isset($_REQUEST['type']) && $_REQUEST['type'] == 4) ? 4 : 1);

bul.

Kod:
$context['url_start'] = '?action=admin;area=logs;sa=' . ($context['log_type'] == 3 ? 'adminlog' : 'modlog') . ';type=' . $context['log_type'];
değiştir.

Kod:
$context['url_start'] = '?action=admin;area=logs;sa=' . ($context['log_type'] == 3 ? 'adminlog' : ($context['log_type'] == 4 ? 'topicsolvedlog' : 'modlog')) . ';type=' . $context['log_type'];
bul.

Kod:
$context['page_title'] = $context['log_type'] == 3 ? $txt['modlog_admin_log'] : $txt['modlog_view'];

değiştir.

Kod:
$context['page_title'] = $context['log_type'] == 3 ? $txt['modlog_admin_log'] : ($context['log_type'] == 4 ? $txt['topic_solved_log'] : $txt['modlog_view']);
bul.

Kod:
'title' => '<a href="' . $scripturl . '?action=helpadmin;help=' . ($context['log_type'] == 3 ? 'adminlog' : 'modlog') . '" onclick="return reqWin(this.href);" class="help"><img src="' . $settings['images_url'] . '/helptopics.gif" alt="' . $txt['help'] . '" align="top" /></a> ' . $txt['modlog_' . ($context['log_type'] == 3 ? 'admin' : 'moderation') . '_log'],
değiştir.
Kod:
'title' => $context['log_type'] == 4 ? $txt['topic_solved_log'] : ('<a href="' . $scripturl . '?action=helpadmin;help=' . ($context['log_type'] == 3 ? 'adminlog' : 'modlog') . '" onclick="return reqWin(this.href);" class="help"><img src="' . $settings['images_url'] . '/helptopics.gif" alt="' . $txt['help'] . '" align="top" /></a> ' . $txt['modlog_' . ($context['log_type'] == 3 ? 'admin' : 'moderation') . '_log']),
bul.
Kod:
				'value' => '<div class="smalltext">' . $txt['modlog_' . ($context['log_type'] == 3 ? 'admin' : 'moderation') . '_log_desc'] . '</div>',
değiştir.


Kod:
'value' => '<div class="smalltext">' . $txt['modlog_' . ($context['log_type'] == 3 ? 'admin' : ($context['log_type'] == 4 ? 'topicsolved' : 'moderation')) . '_log_desc'] . '</div>',

./Sources/Subs.php


bul.


Kod:
'admin' => 3,
değiştir.

Kod:
'admin' => 3,
		'topic_solved' => 4,

./Sources/Subs-Boards.php


bul.

Kod:
	// Set the theme for this board.
değiştir.

Kod:
if (isset($boardOptions['topic_solved']))
	{
		$boardUpdates[] = 'topic_solved = {int:topic_solved}';
		$boardUpdateParameters['topic_solved'] = $boardOptions['topic_solved'] ? 1 : 0;
	}

	// Set the theme for this board.

bul.

Kod:
b.board_order, b.count_posts
değiştir.

Kod:
b.board_order, b.count_posts, b.topic_solved

bul.

Kod:
'count_posts' => empty($row['count_posts']),
değiştir.

Kod:
'count_posts' => empty($row['count_posts']),
				'topic_solved' => $row['topic_solved'],

./Themes/default/Display.template.php


bul.


Kod:
$mod_buttons[] = array('text' => 'restore_topic', 'image' => '', 'lang' => true, 'url' => $scripturl . '?action=restoretopic;topics=' . $context['current_topic'] . ';' . $context['session_var'] . '=' . $context['session_id']);
değiştir.

Kod:
$mod_buttons[] = array('text' => 'restore_topic', 'image' => '', 'lang' => true, 'url' => $scripturl . '?action=restoretopic;topics=' . $context['current_topic'] . ';' . $context['session_var'] . '=' . $context['session_id']);

	// The Topic Solved button.
	if ($context['can_solve_topic'])
		$mod_buttons[] = array('text' => $context['topic_solved'] ? 'topic_not_solved' : 'topic_solved', 'image' => '', 'lang' => true, 'url' => $scripturl . '?action=topicsolved;topic=' . $context['current_topic'] . ';sesc=' . $context['session_id']);

./Themes/default/ManageBoards.template.php

bul.

Kod:
document.getElementById("board_theme_div").style.display = redirectEnabled? "none" : "";

değiştir.

Kod:
document.getElementById("board_theme_div").style.display = redirectEnabled? "none" : "";
			document.getElementById("topic_solved_div").style.display = redirectEnabled? "none" : "";

bul.

Kod:
// Here the user can choose to force this board to use a theme other than the default theme for the forum.

değiştir.

Kod:
echo '
		<tr class="windowbg2" id="topic_solved_div">
			<td>
				<b>', $txt['topic_solved_board'], ':</b><br />
				<span class="smalltext">', $txt['topic_solved_board_desc'], '</span><br />
			</td>
			<td valign="top" align="left">
				<input type="checkbox" name="topic_solved" ', $context['board']['topic_solved'] ? ' checked="checked"' : '', ' class="check" />
			</td>
		</tr>';

	// Here the user can choose to force this board to use a theme other than the default theme for the forum.

./Themes/default/MessageIndex.template.php

bul.

Kod:
', $context['can_restore'] ? '<option value="restore">' . $txt['quick_mod_restore'] . '</option>' : '', '
değiştir.

Kod:
	', $context['can_restore'] ? '<option value="restore">' . $txt['quick_mod_restore'] . '</option>' : '', '
									', $context['can_solve'] ? '<option value="solve">' . $txt['topic_solved_quick'] . '</option>' : '', '

./Themes/default/languages/Modifications.english.php

bul.

Kod:
?>
üstüne ekle.

Kod:
// Topic Solved
$txt['topic_solved'] = 'Topic Solved';
$txt['topic_not_solved'] = 'Topic Not Solved';
$txt['topic_solved_quick'] = 'Mark selected solved';
$txt['topic_solved_quick_confirm'] = 'Are you sure you want to mark selected topics as solved?';

$txt['topic_solved_board'] = 'Topic Solved Board';
$txt['topic_solved_board_desc'] = 'Enables the Topic Solved feature in the board';

$txt['topic_solved_log'] = 'Topic Solved Log';
$txt['topic_solved_no_log'] = 'There are no topic solve actions logged.';
$txt['topic_solved_desc'] = 'Lists topic solved actions that have been performed by moderators on your forum.';
$txt['modlog_topicsolved_log_desc'] = 'Below is a list of all the topic solved actions that have been carried out by moderators of the forum.<br /><b>Please note:</b> Entries cannot be removed from this log until they are at least twenty-four hours old.';
$txt['modlog_ac_solve'] = 'Solved "{topic}"';
$txt['modlog_ac_not_solve'] = 'Un-Solved "{topic}"';

$txt['permissionname_solve_topic'] = 'Marks topics solved';
$txt['permissionhelp_solve_topic'] = 'This permission allows a user to a topic solved.';
$txt['permissionname_solve_topic_own'] = 'Own topic';
$txt['permissionname_solve_topic_any'] = 'Any topic';
$txt['permissionname_simple_solve_topic_own'] = 'Mark their own topic as solved';
$txt['permissionname_simple_solve_topic_any'] = 'Mark anyone\'s topic as solved';

$txt['topic_solved_error_no_board'] = 'Sorry, topic solved feature is not enabled in this board.';
$txt['cannot_support_tools_solve_topic_own'] = 'You cannot mark your topics as solved.';
$txt['cannot_support_tools_solve_topic_any'] = 'You cannot mark topics as solved.';
// Topic Solved

./Themes/default/languages/Modifications.english-utf8.php

bul.


Kod:
?>
üstüne ekle


Kod:
// Topic Solved
$txt['topic_solved'] = 'Topic Solved';
$txt['topic_not_solved'] = 'Topic Not Solved';
$txt['topic_solved_quick'] = 'Mark selected solved';
$txt['topic_solved_quick_confirm'] = 'Are you sure you want to mark selected topics as solved?';

$txt['topic_solved_board'] = 'Topic Solved Board';
$txt['topic_solved_board_desc'] = 'Enables the Topic Solved feature in the board';

$txt['topic_solved_log'] = 'Topic Solved Log';
$txt['topic_solved_no_log'] = 'There are no topic solve actions logged.';
$txt['topic_solved_desc'] = 'Lists topic solved actions that have been performed by moderators on your forum.';
$txt['modlog_topicsolved_log_desc'] = 'Below is a list of all the topic solved actions that have been carried out by moderators of the forum.<br /><b>Please note:</b> Entries cannot be removed from this log until they are at least twenty-four hours old.';
$txt['modlog_ac_solve'] = 'Solved "{topic}"';
$txt['modlog_ac_not_solve'] = 'Un-Solved "{topic}"';

$txt['permissionname_solve_topic'] = 'Marks topics solved';
$txt['permissionhelp_solve_topic'] = 'This permission allows a user to a topic solved.';
$txt['permissionname_solve_topic_own'] = 'Own topic';
$txt['permissionname_solve_topic_any'] = 'Any topic';
$txt['permissionname_simple_solve_topic_own'] = 'Mark their own topic as solved';
$txt['permissionname_simple_solve_topic_any'] = 'Mark anyone\'s topic as solved';

$txt['topic_solved_error_no_board'] = 'Sorry, topic solved feature is not enabled in this board.';
$txt['cannot_support_tools_solve_topic_own'] = 'You cannot mark your topics as solved.';
$txt['cannot_support_tools_solve_topic_any'] = 'You cannot mark topics as solved.';
// Topic Solved

./Themes/default/languages/Modifications.turkish.php


bul.


Kod:
?>
üstüne ekle

Kod:
// Topic Solved
$txt['topic_solved'] = 'Konu Çözüldü';
$txt['topic_not_solved'] = 'Konu Çözülemedi';
$txt['topic_solved_quick'] = 'Konuyu çözülmüþ olarak iþaretle';
$txt['topic_solved_quick_confirm'] = 'Seçilen konularý çözülmüþ olarak iþaretlemek istediðinize emin misiniz?';

$txt['topic_solved_board'] = 'Konu Çözebilme';
$txt['topic_solved_board_desc'] = 'Konu çözebilme özelliðini aktif hale getirir';

$txt['topic_solved_log'] = 'Konu Çözme Kaydý';
$txt['topic_solved_no_log'] = 'Herhangi bir konu çözme kaydý bulunmuyor.';
$txt['topic_solved_desc'] = 'Lists topic solved actions that have been performed by moderators on your forum.';
$txt['modlog_topicsolved_log_desc'] = 'Forumdaki konu çözme eylemlerinin tümünün listesi aþaðýdadýr.<br /><b>Not:</b> Bu kayýttaki girdiler, girdi saatinden ancak 24 saat sonra silinebilirler.';
$txt['modlog_ac_solve'] = 'Çözüldü "{topic}"';
$txt['modlog_ac_not_solve'] = 'Çözülemedi "{topic}"';

$txt['permissionname_solve_topic'] = 'Konularý çözüldü iþaretleme';
$txt['permissionhelp_solve_topic'] = 'Bu izin kullanýcýnýn konularý çözüldü olarak iþaretleyebilmesini saðlar.';
$txt['permissionname_solve_topic_own'] = 'Kendi konusu';
$txt['permissionname_solve_topic_any'] = 'Herhangi bir konu';
$txt['permissionname_simple_solve_topic_own'] = 'Kendi konularýný çözüldü olarak iþaretleme';
$txt['permissionname_simple_solve_topic_any'] = 'Herhangi bir konuyu çözüldü olarak iþaretleme';

$txt['topic_solved_error_no_board'] = 'Konu çözme özelliði bu bölümde devre dýþý býrakýlmýþtýr.';
$txt['cannot_support_tools_solve_topic_own'] = 'Kendi konularýnýzý çözüldü olarak iþaretleme yetkiniz bulunmuyor.';
$txt['cannot_support_tools_solve_topic_any'] = 'Konularý çözüldü olarak iþaretleme yetkiniz bulunmuyor.';
// Topic Solved


./Themes/default/languages/Modifications.turkish-utf8.php

bul.

Kod:
?>
üstüne ekle.


Kod:
// Topic Solved
$txt['topic_solved'] = 'Konu Çözüldü';
$txt['topic_not_solved'] = 'Konu Çözülemedi';
$txt['topic_solved_quick'] = 'Konuyu çözülmüþ olarak iþaretle';
$txt['topic_solved_quick_confirm'] = 'Seçilen konularý çözülmüþ olarak iþaretlemek istediðinize emin misiniz?';

$txt['topic_solved_board'] = 'Konu Çözebilme';
$txt['topic_solved_board_desc'] = 'Konu çözebilme özelliðini aktif hale getirir';

$txt['topic_solved_log'] = 'Konu Çözme Kaydý';
$txt['topic_solved_no_log'] = 'Herhangi bir konu çözme kaydý bulunmuyor.';
$txt['topic_solved_desc'] = 'Lists topic solved actions that have been performed by moderators on your forum.';
$txt['modlog_topicsolved_log_desc'] = 'Forumdaki konu çözme eylemlerinin tümünün listesi aþaðýdadýr.<br /><b>Not:</b> Bu kayýttaki girdiler, girdi saatinden ancak 24 saat sonra silinebilirler.';
$txt['modlog_ac_solve'] = 'Çözüldü "{topic}"';
$txt['modlog_ac_not_solve'] = 'Çözülemedi "{topic}"';

$txt['permissionname_solve_topic'] = 'Konularý çözüldü iþaretleme';
$txt['permissionhelp_solve_topic'] = 'Bu izin kullanýcýnýn konularý çözüldü olarak iþaretleyebilmesini saðlar.';
$txt['permissionname_solve_topic_own'] = 'Kendi konusu';
$txt['permissionname_solve_topic_any'] = 'Herhangi bir konu';
$txt['permissionname_simple_solve_topic_own'] = 'Kendi konularýný çözüldü olarak iþaretleme';
$txt['permissionname_simple_solve_topic_any'] = 'Herhangi bir konuyu çözüldü olarak iþaretleme';

$txt['topic_solved_error_no_board'] = 'Konu çözme özelliði bu bölümde devre dýþý býrakýlmýþtýr.';
$txt['cannot_support_tools_solve_topic_own'] = 'Kendi konularýnýzý çözüldü olarak iþaretleme yetkiniz bulunmuyor.';
$txt['cannot_support_tools_solve_topic_any'] = 'Konularý çözüldü olarak iþaretleme yetkiniz bulunmuyor.';
// Topic Solvedekte verdiğim install.php
forum ana disinine atıp bir kere çalıştırın sonra silin.


"Subs-TopicSolved.php" dosyasını "./Sources". atın
"topicsolved.gif" gösterdiğim yola atın"./Themes/default/images/post".

Selametle.

Alıntıdır.

FTP ATILACAKLAR