• Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi edin.

Türk Ticaret Kanununa Site Hakkında

Konuyu Okuyan Kişiler (0)

karabeter

webmaster.tc
Katılım
13 Mar 2013
Mesajlar
747
Beğeniler
0
#1
arkadaşlar TTK(Türk Ticaret Kanunu)ya uygun sitede bulunması gerek en önemli özellikler nelerdir ? Yani;

Yapılan sitede olmassa olmas olan özellikler nelerdir , sitede aranan özellikler nelerdir , bana yazarmisiniz mümkünse örneklendirirmisiniz?
 

BlackFortune

webmaster.tc
Katılım
6 Ağu 2012
Mesajlar
37
Beğeniler
0
#2
Bildiğim üzere öle belirli bir özellik yok hatta tam kesin birşey de yok sadece şirketine tahsis edilmiş site olması yeterlidir.
 

karabeter

webmaster.tc
Katılım
13 Mar 2013
Mesajlar
747
Beğeniler
0
#3
benim bildiğime gore yonetici paneli .com.tr uzantı şirket raporları flan ama emin değilim
 

Nazmi.Ozen

webmaster.tc
Katılım
4 May 2013
Mesajlar
16
Beğeniler
0
#4
Her şeyden önce müşteri ve çalışanlarının menfaatini düşünerek geleceğe yatırım yapmaktır.
 

BlackFortune

webmaster.tc
Katılım
6 Ağu 2012
Mesajlar
37
Beğeniler
0
#5
Kanunda daha önce Mali verileri yayınlama zorunluluğu vardı o kalktı şuan fakat site olması şart.
 

BlackFortune

webmaster.tc
Katılım
6 Ağu 2012
Mesajlar
37
Beğeniler
0
#7
en son yayınlanan sekli nasıl ?
Yeni Türk Ticaret kanununun 39.maddesine göre şirketlerin kullanacakları her türlü kâğıt ve belgede, tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadları gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır.

Yukarıda da açıkça görüleceği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu şirketlere web sitesi hazırlama zorunluluğu getirmiştir. Söz konusu web sitesinde ise bulunması gereken asgari bilgilerin neler olduğunu bir kez daha yazacak olursak;

1) Şirketin sicil numarası

2) Ticaret Unvanı,

3) İşletmenin Merkezi,

4) Taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarı

5) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile müdürlerin adları-soyadları.

İşte bu noktada Web sitesinin hazırlanması tek başına yeterli değildir. Bununla beraber web sitesinde bazı duyuruların yapılmasını ise Kanun zorunlu hale getirmiştir.

Detalı Bilgiyi bu yazıdan alabilirsiniz.
 

Rapunzel

webmaster.tc
Katılım
11 Ağu 2012
Mesajlar
1,619
Beğeniler
0
#8
Var olan web sitelerinizi, Türk Ticaret Kanununa Uygun Şekle getire biliriz

Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmaya ve bu sitenin açıkça belirlenmiş bir bölümünü aşağıdaki içerikle sınırlı olmamak üzere yayınlayıp yönetmek zorundadır;
Şirketçe kanunen yapılması gereken ilânların;
Pay sahipleri ve ortaklar açısından önem taşıyan açıklamaların;
Yönetim ve müdürler kurulu ile genel kurul toplantıları hazırlıklarının;
Anılan kurulların yapılmasına ilişkin bilgilerin;
Pay sahiplerine veya ortaklara sunulması gereken belgelerin;
Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrıların;
Oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve bilgi toplumu bağlamında yararlı görülen tüm hizmetlerin ve bilgilerin sunulmasının;
Bilgi almaya yönelik soruların, bunlara verilen cevapların, benzeri işlemlerin, bu Kanunda ve diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü hususların;
Finansal tabloların, bunların dipnotlarının ve eklerinin;
Yönetim kurulunun yıllık raporu ile kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklamasının;
Denetçinin, özel denetçinin, işlem denetçisinin raporlarının;
Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak, şirketin cevaplarının ve bildirimlerinin yayımlanmasına özgülenir. Bu hükümdeki yükümlülüklere uymama, kanuna aykırılığın ve yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün hukukî sonuçlarını doğurur. Ceza hükümleri saklıdır. Finansal tablolar ile her türlü rapor üç yıl sitede kalır.
İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış kısmının ticaret siciline kaydı da dâhil olmak üzere, bu maddenin amaçlarına özgülenmiş bulunan bu kısmının herkese açık nitelik taşıdığı, burada yer alan mesajlar ile bilgilerin ilgililere yönlendirilmiş açıklamalar ve hukukî iradeler olduğu, sitenin bu kısmına erişiminin usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.
İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Tahsis edilen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir.
Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idarî düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır.
Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca ayrıca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarasına göre yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayınlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.


Belki işine yarar