• Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi edin.

WordPress Kategori Bazlı Arşiv Sayfası Oluşturma

Konuyu Okuyan Kişiler (0)

Katılım
6 Mar 2013
Mesajlar
169
Beğeniler
0
#1
Merhaba arkadaşlar size şimdide küçük bir eklenti ile arşiv sayfası oluşturmayı öğreteceğim. Bu arşiv sayfası her ay açılan konuları değilde kategorilerdeki konularınızı yenisi üstte olacak şekilde göstermeye yarıyor sadece 3 aşamada bunu yapmak mümkün…

1. Aşama: öncelikle aşağıdaki kodları kopyalayın
Kod:
<?php
/*
Plugin Name: Archives by Selected Categories
Plugin URI: http://www.dagondesign.com/articles/archives-by-selected-categories-plugin-for-wordpress/
Description: Generates a simple archive of posts by selected categories - a very basic version of my sitemap generator plugin.
Author: Dagon Design
Version: 1.2
Author URI: http://www.dagondesign.com
*/
 
$ddabsc_version = '1.2';
 
// Setup defaults if options do not exist
add_option('ddabsc_cats', '');
add_option('ddabsc_cats_ex', '');
 
function ddabsc_add_option_pages() {
  if (function_exists('add_options_page')) {
    add_options_page('Archives by Selected Categories', 'DDArchivesSelCats', 8, __FILE__, 'ddabsc_options_page');
  }
}
 
function ddabsc_options_page() {
 
  global $ddabsc_version;
 
  if (isset($_POST['set_defaults'])) {
    echo '<div id="message"><p><strong>';
 
    update_option('ddabsc_cats', '');
    update_option('ddabsc_cats_ex', '');
 
    echo 'Default Options Loaded!';
    echo '</strong></p></div>';
 
  } else if (isset($_POST['info_update'])) {
 
    echo '<div id="message"><p><strong>';
 
    update_option('ddabsc_cats', (string)$_POST["ddabsc_cats"]);
    update_option('ddabsc_cats_ex', (string)$_POST["ddabsc_cats_ex"]);
 
    echo 'Configuration Updated!';
    echo '</strong></p></div>';
 
  } ?>
 
  <div>
 
  <h2>Archives by Selected Categories v<?php echo $ddabsc_version; ?></h2>
 
  <p>For information and updates, please visit:<br />
  <a href="http://www.dagondesign.com/articles/archives-by-selected-categories-plugin-for-wordpress/">http://www.dagondesign.com/articles/archives-by-selected-categories-plugin-for-wordpress/</a></p>
 
  <form method="post" action="<?php echo $_SERVER["REQUEST_URI"]; ?>">
  <input type="hidden" name="info_update" id="info_update" value="true" />
 
  <h3>Options</h3>
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="6">
 
  <tr valign="top"><td width="20%" align="right">
    <strong>Categories</strong>  
  </td><td align="left">
    <input name="ddabsc_cats" type="text" size="50" value="<?php echo stripslashes(htmlspecialchars(get_option('ddabsc_cats'))) ?>"/>
    <br />- A comma-separated list of category IDs you want listed
    <br />- Leave blank for all categories
    <br /><br />
  </td></tr>
 
  <tr valign="top"><td width="20%" align="right">
    <strong>Excluded Categories</strong>  
  </td><td align="left">
    <input name="ddabsc_cats_ex" type="text" size="50" value="<?php echo stripslashes(htmlspecialchars(get_option('ddabsc_cats_ex'))) ?>"/>
    <br />- A comma-separated list of category IDs you want excluded
  </td></tr>
 
  </table>
 
  <div>
    <input type="submit" name="set_defaults" value="<?php _e('Load Default Options'); ?> »" />
    <input type="submit" name="info_update" value="<?php _e('Update options'); ?> »" />
  </div>
 
  </form>
  </div><?php
}
 
function ddabsc_generate() {
 
  global $wpdb;
  $table_prefix = $wpdb->prefix;
 
  $t_out = '';
 
  $ddabsc_cats = trim(get_option('ddabsc_cats'));
  $ddabsc_cats_ex = trim(get_option('ddabsc_cats_ex'));
 
  // generate array of selected cats
 
  $cats = array();
  if ($ddabsc_cats == '') {  // all cats
 
    $cat_list = (array)$wpdb->get_results("
      SELECT {$table_prefix}term_taxonomy.term_id as catID
      FROM {$table_prefix}posts, {$table_prefix}term_relationships, {$table_prefix}term_taxonomy, {$table_prefix}terms
      WHERE {$table_prefix}posts.ID = {$table_prefix}term_relationships.object_id
      AND {$table_prefix}term_relationships.term_taxonomy_id = {$table_prefix}term_taxonomy.term_taxonomy_id
      AND {$table_prefix}terms.term_id = {$table_prefix}term_taxonomy.term_id
      AND {$table_prefix}term_taxonomy.taxonomy = 'category'
      GROUP BY catID
    ");
    foreach ($cat_list as $c) {
      $cats[] = $c->catID;
    }
 
  } else {  // just selected cats
 
    $cats_tmp = (array)explode(',', $ddabsc_cats);
    foreach ($cats_tmp as $c) {
      $cats[] = $c;
    }
 
  }
 
  // generate array of excluded cats
 
  $cats_ex = array();
  if ($ddabsc_cats_ex != '') {
    $cats_tmp = (array)explode(',', $ddabsc_cats_ex);
    foreach ($cats_tmp as $c) {
      $cats_ex[] = $c;
    }
  }
 
  // get diff of two cats
 
  $new_cats = array_diff($cats, $cats_ex);
 
  // generate code
 
  $cat_code = '';
  if (count($new_cats) > 0) {
    foreach ($new_cats as $c) {
      $tmp_cats[] = " {$table_prefix}terms.term_id = " . $c . " ";
    }
    $cat_code = ' AND ( ' . implode(' OR ', $tmp_cats) . ' ) ';
  }
 
  $post_list = (array)$wpdb->get_results("
    SELECT ID, post_date, post_title, {$table_prefix}terms.name as catname
    FROM {$table_prefix}posts, {$table_prefix}term_relationships, {$table_prefix}term_taxonomy, {$table_prefix}terms
    WHERE {$table_prefix}posts.ID = {$table_prefix}term_relationships.object_id
    AND {$table_prefix}term_relationships.term_taxonomy_id = {$table_prefix}term_taxonomy.term_taxonomy_id
    AND {$table_prefix}terms.term_id = {$table_prefix}term_taxonomy.term_id
    AND {$table_prefix}term_taxonomy.taxonomy = 'category'
    {$cat_code}
    AND post_status = 'publish'
    AND post_type != 'page'
    ORDER BY catname, post_date DESC
  ");
 
  if (count($post_list) > 0) {
 
    $last_cat = '';
 
    foreach ($post_list as $p) {
 
      $id = $p->ID;
      $catname = $p->catname;
      $link = get_permalink($p->ID);
      $title = $p->post_title;
      $date = date("F j, Y", strtotime($p->post_date));
 
      if ($last_cat != $catname) {
        if ($last_cat != '') {
          $t_out .= '</ul>';
        }
        $t_out .= '<p><strong>' . $catname . '</strong></p><ul>';
        $last_cat = $catname;
      }
 
      $t_out .= '<li><a href="' . $link . '" title="' . $title . '">' . $title . '</a> - ' . $date . '</li>';
 
    }
    $t_out .= '</ul>';
 
  }
 
  return $t_out;
}
 
function ddabsc_check($content) {
 
  if (strpos($content, "<!-- ddarchivesbycat -->") !== FALSE) {
    $content = preg_replace('/<p>\s*<!--(.*)-->\s*<\/p>/i', "<!--$1-->", $content);
    $content = str_replace("<!-- ddarchivesbycat -->", ddabsc_generate(), $content);
  }
 
  return $content;
}
 
add_action('admin_menu', 'ddabsc_add_option_pages');
add_filter('the_content', 'ddabsc_check');
 
?>
2.Aşama: şimdi “ dd-archives-sel-cats.php ” isminde bir .php uzantılı dosya oluşturup kopyaladığınız kodları içerisine yapıştırın ve kaydedin.

<!-- ddarchivesbycat -->

3.Aşama: sonra dosyayı Plugsin Klasörüne upload edin. Sonra eklentiyi admin panelinden aktif hale getirin ve yeni bir sayfa oluşturun sayfanın içeriğine aşağıdaki kodu yazdığınızda arşiviniz hazır olacaktır güle güle kullanın.

Kaynak: Murat Dinç